Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo - tečajISKANO

Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva. Te veščine se lahko hitro in enostavno naučite na 5-urni delavnici ‘Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?’

Podjetnikom, ki prodajajo ali razmišljajo o prodaji preko spleta.

Na vsa vprašanja bomo odgovorili s pomočjo praktičnih, vsakodnevnih in konkretnih primerov. Na delavnici boste dejansko vpisovali v knjige in tako dodobra spoznali enostavno knjigovodstvo. Pridobili boste novo znanje, s katerim se boste izognili strošku računovodstva. Seznanili vas bomo tudi z aktualnimi zakoni, predpisi, navodili in predpisanimi sankcijami v primeru kršenja zakonodaje.

Zakaj poznati veščine enostavnega knjigovodstva?

Vsako podjetje mora v mesecu marcu oddati davčni upravi pravilno pripravljeno poročilo o svojem poslovanju. Tudi med letom mora vse, kar v svojem podjetju počne (izdaja račune, prejema plačila, najema kredite ipd.), zapisovati v predpisane knjige. Če tega podjetnik ne zna, lahko najame računovodski servis in ga mesečno plačuje od 60 EUR naprej. Lahko se pa tudi na naši praktični delavnici nauči enostavnega knjigovodstva in ta denar prihrani.

Na delavnici "Kako podjetnik sam vodi knjige za enostavno knjigovodstvo", bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kdaj, o čemu in na kakšen način moram o svojem poslovanju obveščati državo?
 • Katere knjige moram kot podjetnik voditi?
 • Kaj in kako zapisovati v knjige?
 • Koliko časa in kje moram potem te knjige hraniti?Ali ima posel, ki ga imam v mislih, kakšno posebnost?

Program delavnice

I. Teoretični del delavnice - Poslovne knjige in evidence
 • Kdo mora voditi poslovne knjige oziroma evidence ?
 • Sistem, način in načela vodenja poslovnih knjig:
  • kdaj enostavno in kdaj dvostavno knjigovodstvo,
  • ročna ali računalniška obdelava knjig,
  • katera načela je potrebno upoštevati pri knjiženju poslovnih dogodkov v poslovne knjige.
 • Kaj je knjigovodska listina in:
  • kaj vse moramo upoštevati pri sestavi knjigovodskih listin,
  • označevanje knjigovodskih listin,
  • vrste knjigovodskih listin (za knjiženje prihodkov in za knjiženje stroškov oz. odhodkov).
 • Vrste poslovnih knjig in evidence:
  • knjiga prihodkov in odhodkov (kaj in kako se vpisuje v knjigo, pregled rubrik knjige)
  • knjiga ostalih terjatev in obveznosti (čemu služi in kaj se vanjo vpisuje),
  • register osnovnih sredstev (kaj je oprema in kateri drobni inventar šteje med opremo, kaj je amortizacija in davčno priznane amortizacijske stopnje)
  • davčne in druge evidence (glede na dejavnost)
II. Praktični del - Prikaz izpolnjevanja knjig na podlagi poslovnih dogodkov.
 • Sestavimo oziroma izpolnimo naslednje:
  • račun (kdaj ga izdamo in kaj mora vsebovati),
  • plačilni nalog (in kaj pomenijo sklicne številke),
  • nalog za službeno potovanje
 • Kratek opis gotovinskega in negotovinskega poslovanja.
 • Hramba in dostopnost do poslovnih knjig in evidenc.
 • Seznanjanje udeležencev s sankcijami, ki so predpisane z zakonom, če podjetnik poslovnih knjig ne vodi ali ne vodi pravilno.
 • Z zakonom predpisane listine, ki jih je samostojni podjetnik dolžan dostavljati davčnemu uradu RS, ter kazni določene z zakonom, če teh listin ne odda.
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek (regres za prehrano, prevoz na delo, dnevnice, prenočevanja, kilometrina, terenski dodatek, idr).
 • Vprašanja in odgovori.

Udeleženci boste prejeli gradivo za praktično delo in tabelo z zakonom predpisanimi roki za oddajo listin. Če bi posamezen udeleženec izrazil interes, mu lahko nudimo dodatne ure svetovanja. Skupina je sestavljena z 10-15 udeležencev.

Sabina Dimnik, strokovni vodja računovodskega servisa DATA
Prijavnica - Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?
 1. Vaše ime in priimek(*)
  Prosimo, vpišite vaše ime
 2. Vaš email(*)
  P, vpišite vaš e-mail naslov
 3. Vrsta naročnika(*)
  Prosimo izberite ali se prijavljate kot fizična ali kot pravna oseba.
 4. Naziv podjetja
  Invalid Input
 5. ID za DDV
  Invalid Input
 6. Naslov podjetja
  Prosimo vpišite naslov podjetja
 7. Vaša telefonska številka(*)
  Prosimo vpišite vašo kontaktno telefonsko številko!
 8. Izberite termin seminarja(*)

  Prosimo izberite termin seminarja na katerega se prijavljate.
 9. Ob prijavi se morate strinjati s splošnimi pogoji poslovanja.

Cena

130 € + DDV