DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Katere dokumente in podatke potrebujete pri registraciji podjetja

Dokumenti za registracijo podjetja

Pred ustanovitvijo podjetja s.p ali d.o.o. ki ga opravite na točki VEM DATA potrebujete:

  • osebni dokument
  • davčno številko,
  • overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, katerega overite na upravni enoti ali notarju.

Na podlagi ZGD-1H namreč velja, da mora samostojni podjetnik ali družbenik družbe, ki ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, pri prijavi za vpis ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lastnika objekta za prijavo ali spremembo poslovnega naslova družbe z omejeno odgovornostjo lahko overi tudi referent na VEM točki, med tem ko to za samostojnega podjetnika trenutno še ni mogoče in mora izjavo overiti notar ali upravna enota

Prenesi soglasje za d.o.o.      Prenesi soglasje za s.p.

Sama registracija podjetja je upravni postopek, medtem ko je ustanovitev podjetja širši pojem. Za je priporočljivo da se bodoči podjetnik že prej seznani z vsemi značinostmi in postopki ki jih je potrebno poznati ko ustanovjamo podjetje. Na skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja, ki ga lahko brezplačno obiščete na naši točki eVEM, na sedežu podjetja Data v Ljubljani, boste poleg zakonskih zahtev in postopka registracije podjetja, izvedeli tudi, kakšne so obdavčitve za podjetja, ina katere druge stroške lahko računate ob ustanovitvi podjetja.