DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kje lahko preverim ime podjetja?

Podjetnik lahko prek registra AJPES vpiše v iskalniku podjetij svojo idejo za ime podjetja. V kolikor mu iskalnik ob vpisu imena podjetja vrne večje število zadetkov (že vpisanih podjetij z istim ali podobnim imenom) je priporočljivo, da podjetnik izbere drugačno ime.

V kolikor poizvedba v iskalniku ne vrne rezultata, je to dober znak, da je nameravano ime podjetja mogoče uporabiti za poimenovanje novoustanovljenega podjetja. Ob registraciji lahko podjetnik registrira »nameravano firmo«, vendar samo tisti, ki nameravajo ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo. Samostojni podjetniki te storitve ne morejo koristiti.

Pravila za izbiro imena

Pri izbiri imena podjetja oziroma firme morajo podjetniki oziroma ustanovitelji podjetja upoštevati 20. in 21. člen Zakona o gospodarskih družbah, ki določata pravila pri izbiri imena podjetja. Pravila so:

  1. Ime podjetja mora biti v slovenskem jeziku lahko tudi fantazijsko
  2. Lahko je v t.i. »mrtvem jeziku« kot je npr. latinščina
  3. Ime podjetja ne sme vsebovati črk ki niso vsebovane v slovenski abecedi
  4. Ime podjetja se mora jasno razlikovati od imen podjetij ki so že vpisana v registru podjetij AJPES

Sistem pozna tudi nekatere izjeme, kot so npr. poimenovanje podjetja z imenom, ki je del osebnega imena enega od družbenikov ali poimenovanje podjetja na podlagi registrirane blagovne znamke.