DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kaj ustanoviti - s.p. ali d.o.o.?

Razlogi za ustanovitev s.p. ali d.o.o so seveda različni. Je pa pred takšnim korakom dobro vedeti kakšne so bistvene razlike. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih razlik kaj potrebujete za odprtje s.p. ali d.o.o:

 S.P.D.O.O.
Osebna odgovornost
(z vsem svojim premoženjem)

(odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapital
Ni potreben

(7.500 €) (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na VEM točki izključno v denarju.
Ustanovitveni stroški
Brezplačno na VEM točki

Brezplačno na VEM točki
Obdavčitev dobička
16 %, 27 %, 34 %, 39 % , 47 % (dohodninska lestvica)

(19 % - dohodninska lestvica)
Vodenje poslovnih knjig
Norminirani odhodki (80%)
Enostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo

Norminirani odhodki (80%)
Dvostavno knjigovodstvo
Osebna odgovornost

s.p.: DA (odgovarjate z vsem svojim premoženjem)

d.o.o.: NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom)

Potreben je razmislek o tem, koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi. Če ustanovite s.p. ste absolutno odgovorni in odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko pri ustanovitvi d.o.o odgovarjate le z vloženim kapitalom oziroma z lastnino družbe.

Osnovni kapital

s.p.: Ni potreben

d.o.o.: 7.500,00 EUR (lahko v denarju, v sredstvih ali poljubno kombinirano)

Ustanovitveni stroški

s.p.: Brezplačno

d.o.o.: Enostavni postopek (kapital v denarju) brezplačno | Zahtevni postopek (kapital v sredstvih): pri notarju po notarski tarifi

Obdavčitev dobička

s.p.: 16 %, 27 %, 34 %, 47 % (dohodninska lestvica)

d.o.o.: Davek od dohodkov pravnih oseb – enotna davčna stopnja; 19 %. Dodatno se plača 25 % davek, v kolikor želite dobiček preliti v svoj žep.

Višina dobička, ki ga pričakujete, ko odpirate svoj s.p. ali d.o.o.  je pomemben dejavnik odločitve. Stopnje obdavčitve dobička med s.p. in d.o.o. so različne (vidno zgoraj). V primeru, da pričakujete dobiček, si naredite izračun: koliko davka boste plačali, če ste s.p. in obdavčeni po dohodninski lestvici in koliko kot d.o.o., katerega dobiček je vedno obdavčen po isti stopnji, to je 17 % (za leto 2016). Pri slednjem računajte tudi na izplačilo dobička lastniku v žep, kar je obdavčeno z 25%.

Vodenje poslovnih knjig

s.p.: možnost izbora
normirani odhodki (80 %) ali
enostavno knjigovodstvo ali
dvostavno knjigovodstvo

d.o.o.: možnost izbora
normirani odhodki (80 %) ali
dvostavno knjigovodstvo

Poslovni račun – denar

s.p.: z denarjem na računu prosto razpolagate, dovoljena je precejšnja svoboda.

d.o.o.: možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena.

Kot ustanovitelj s.p.-ja razpolagate s svojim prisluženim denarjem povsem prosto (dvigujete, polagate, plačujete), medtem ko v gospodarski družbi to ni mogoče. V d.o.o. veljajo stroga pravila, na kakšen način in kdaj se denar dvigne, položi na račun ipd.

Plača

s.p.: nima plače (dobiček = plača) – zato plača ni strošek

d.o.o.: ima plačo in si jo nakazuje – plača je strošek.

Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek.

Krediti – sredstva na razpisih

s.p.: težje dobi kredit pri banki in zelo težko se prijavi na razpis

d.o.o.: lažje dobi kredit pri banki + primerna oblika za prijavo na razpise.

Za prijavo na razpise in pridobitvi nepovratnih sredstev si oglejte več na podjetniškem portalu Nepovratna sredstva ali si oglejte Priprava razpisne dokumentacije za nepovratna sredstva.