DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Vezana knjiga računov ali računalniški program?

Vezana knjiga računov

Finančna uprava (Furs) na svoji spletni strani objavlja nova pojasnila o vezani knjigi računov, ki jo je predpisuje 31. a člen zakona o davčnem postopku. 

Paragonski bloki dokončno odhajajo v zgodovino. Od 31.1.2015 pri gotovinskem poslovanju ne bo več dovoljeno izdajati račune na paragonskih blokih. To velja tudi za račune izdane s pomočjo programskih orodij kot sta na primer Word ali Excel.

Kdor ne bo imel računalniškega programa, iz katerega v skladu z zakonodajo ne bo mogoče brisati že ustvarjenih računov, bo moral namesto paragonskih blokov uporabljati vezano knjigo računov, katero bo predhodno potrdil davčni organ.

Vezano knjigo računov bo moral za izdajo gotovinskih računov uporabiti tudi tisti zavezanec, ki zaradi okvare opreme ali izpada električne energije ne bo mogel uporabiti računalniškega programa oziroma druge elektronske naprave. Vezana knjiga računov bo poenotila obliko in vsebino računa. Le ti bosta sta natančno določeni s podzakonskim aktom.

Pred pričetkom uporabe bo potrebno vezane račune preko sistema eDavki potrditi pri FURS. Možna bo tudi osebna potrditev vezane knjige računov in sicer na vseh finančnih uradih v Sloveniji.

Svežnji z novimi obrazci za račune boste lahko kupili v papirnicah in knjigarnah.

Več o omenjenem zakonu si lahko preberete na tej povezavi.