DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kje in kako določiti sedež podjetja?

Sedež in poslovni naslov podjetja:

  • Ob ustanovitvi podjetja je potrebno določiti sedež in poslovni naslov.
  • Sedež podjetja je kraj
  • Poslovni naslov sta ulica in hišna številka
  • Sedež podjetja je kraj, kjer se opravlja dejavnost podjetja. V kraju sedeža se nahaja poslovni naslov (ulica in hišna številka).

Npr.: Podjetje Data d.o.o. ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov podjetja je Dunajska cesta 136.

Poslovni prostor

Za opravljanje dejavnosti podjetja, poslovnega prostora ne potrebujete, če opravljate mirno dejavnost doma. Poslovni prostor je obvezen pri opravljanju določenih dejavnosti. Ni nujno, da sta poslovni prostor in poslovni naslov na istem mestu, je pa priporočljivo.

Poslovni prostor lahko najamete ali kupite. Če ga želite registrirati doma, morate na Upravni enoti pridobiti uporabno dovoljenje. Pogoji za poslovni prostor so predpisani le za določene dejavnosti (npr. gostinski obrat, frizerski salon, masažni salon, študentski servis ipd.).

Poslovni naslov je lahko tudi v večstanovanjski hiši, v kolikor kot podjetnik opravljate tiho dejavnost:

  • na naslovu vašega stalnega prebivališča,
  • na naslovu vašega začasnega prebivališča,
  • na naslovu staršev ali prijateljev …

Največ podjetij spočetka registrira svoj poslovni naslov kar doma oziroma v stanovanjski enoti. To lahko storijo vsi, ki opravljajo tiho dejavnost in hkrati dejavnost, za katero z Zakonom ali drugim predpisom ni določeno, da je poslovni prostor obvezen. Podrobna določila glede pogojev za registracijo poslovnega naslova doma, si lahko preberete v Stanovanjskem zakonu.

Pred registracijo pridobite še soglasje lastnika prostorov, kjer želite imeti poslovni naslov

Od 9.10.2013 velja novela ZGD-1H, ki je prinesla nove zahteve ob registraciji s.p.-jev. Bodoči podjetniki morajo po novem vlogi za registracijo priložiti overjeno soglasje lastnika prostorov, kjer želijo imeti poslovni naslov. Če je solastnikov več, potrebujejo soglasja vseh lastnikov. Soglasje lahko overijo na upravni enoti ali pri notarju. Na upravnih enotah je cena okrog 2 EUR, pri notarjih okrog 17 EUR. Če podjetnik v Poslovni register vpiše poslovni naslov, na katerem nima dovoljenja za poslovanje, se skladno s 688. členom ZGD-1 kaznuje z globo od 600,00 EUR do 1.600,00 EUR.